Spotkanie informacyjne dla rodziców dotyczące projektu

„ABC wiedzy – wyrównywanie szans edukacyjno rozwojowych dla dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej w Gminie Słońsk”

odbędzie się
dnia 12.12.2013 r. od godz. 1700

w trakcie trwania konsultacji w Zespole Szkół

logo_KAPITAL_LUDZKIo-efs

Gmin Słońsk
Platforma edukacyjna
Zespół Szkół w Słońsku