Informacja dla rodziców

logo_KAPITAL_LUDZKI o-efs  

„EDUKACJA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” W ZESPOLE SZKÓŁ W SŁOŃSKU – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

     Szanowni rodzice uczestników projektu „Edukacja z przyszłością”

     Informujemy, że na dzień 14 czerwca br. zaplanowany jest jednodniowy wyjazd edukacyjny uczestników projektu do Berlina. W ramach wyjazdu dzieci mają zapewniony dojazd, opiekę, wyżywienie, ubezpieczenie oraz program edukacyjny. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wyjazdem.

     Prosimy więc o jak najszybsze zgłaszanie chęci wyjazdu u nauczycieli prowadzących zajęcia.

     Informujemy również, że warunkiem udziału w wycieczce jest posiadanie przez dziecko dowodu osobistego. Prosimy więc wszystkich zainteresowanych wyjazdem, którzy nie posiadają dowodu osobistego, o jak najszybsze złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w Urzędzie Gminy w Słońsku.

                                                                                        Zespół projektowy

 

Gmin Słońsk
Platforma edukacyjna
Zespół Szkół w Słońsku