„EDUKACJA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” W ZESPOLE SZKÓŁ

logo_KAPITAL_LUDZKI     o-efs

Śpieszymy poinformować, że zakończyliśmy pierwszy rok projektu edukacyjnego realizowanego w Zespole Szkół w Słońsku w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Edukacja z przyszłością”.

    W dodatkowych zajęciach uczestniczyło łącznie 140 uczniów i uczennic klas IV –VI Szkoły Podstawowej oraz  wszystkich klas Gimnazjum.
Większość zajęć zakończyła się w maju, natomiast 38 uczestników będzie kontynuować rozpoczęte już zajęcia po wakacjach. Po wakacjach rozpoczną się również zajęcia dla nowych grup. Przeprowadzono już wstępną rekrutację do zajęć w przyszłym roku, która będzie zakończona we wrześniu.

     Z analizy ankiet wypełnionych przez uczestników zajęć wynika, że mimo wielu obowiązków uczniom podobały się te dodatkowe zajęcia i mamy nadzieję, że przyniosą one wymierny efekt w postaci lepszych ocen w szkole i na egzaminach zewnętrznych.

W przyszłym roku szkolnym wsparcie projektu będzie obejmować:

  • dodatkowe zajęcia z matematyki, przyrody, informatyki, j. polskiego, j. niemieckiego, j. angielskiego, fizyki z zastosowaniem e-learningu;
  • kontynuacja kursu j. angielskiego zakończone uzyskaniem certyfikatu TELC oraz kursu z technik ICT zakończone uzyskaniem certyfikatu ECDL Start,również z zastosowaniem e-learningu;
  • kontynuacja warsztatów terapii zajęciowej dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • zajęcia z doradcą zawodowym;
  • wycieczka edukacyjna do Berlina dla wszystkich uczestników.

Tak jak w tym roku, uczestnicy projektu będą mieli zapewniony posiłek, a uczniowie spoza Słońska dodatkowy transport do domu po zakończonych zajęciach.

Gorąco zachęcamy do udziału w projekcie i zapraszamy do lektury relacji z tegorocznego wyjazdu do Berlina uczestników projektu.

Edukacja z przyszłością – Egzamin zewnętrzny ECDL (foto poniżej)

eduk116677

     W czerwcu odbył się egzamin zewnętrzny w ramach kursu ECDL. Wszyscy uczestnicy zajęć z dwóch grup wypadli dobrze i zaliczyli  dwa pierwsze moduły ECDL. W przyszłym roku na zakończenie kursu czeka ich egzamin z dwóch kolejnych modułów i zdobycie certyfikatów.  Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

Zespół projektowy

 

Gmin Słońsk
Platforma edukacyjna
Zespół Szkół w Słońsku