Edukacja z przyszłością w Zespole Szkół

     Miło nam poinformować, że już lada dzień zostanie podpisana umowa o dofinansowanie kolejnego projektu realizowanego w Zespole Szkół w Słońsku pt. „Edukacja z przyszłością” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

     Tym razem projekt będzie przeznaczony dla uczniów i uczennic  klas IV –VI Szkoły Podstawowej oraz wszystkich klas Gimnazjum.

     Celem projektu jest zapewnienie niemal 200 uczennicom i uczniom naszej szkoły udziału w bezpłatnej bogatej ofercie zajęć edukacyjno – wychowawczych, stymulujących rozwój oraz wyrównujących szanse edukacyjne.

     Wsparcie projektu będzie obejmować:

  • dodatkowe zajęcia z matematyki , przyrody, informatyki, j. polskiego, j. niemieckiego, fizyki z zastosowaniem e-learningu;
  • kursy j. angielskiego zakończone uzyskaniem  certyfikatu  TELC  oraz kursy z  technik ICT zakończone uzyskaniem certyfikatu ECDL Start, również z zastosowaniem e-learningu;
  • warsztaty terapii zajęciowej dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • zajęcia z doradcą zawodowym;
  • wycieczki edukacyjne do Berlina dla wszystkich uczestników.

     W ramach projektu szkoły wzbogacą się min. o 10 komputerów, tablice interaktywne, telewizory, odtwarzacze DVD, projektory multimedialne, umożliwiające stosowanie innowacyjnych form nauczania. Zostanie również zakupiona platforma e-learningowa.

     Uczestnicy i uczestniczki zajęć będą mieli zapewnione wyżywienie, a uczniowie spoza Słońska dodatkowy transport do domu po zakończonych zajęciach.

     Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015. Obecnie nauczyciele dokonują wstępnej rekrutacji do projektu, według zasady, że w zajęciach rozwijających biorą udział uczniowie najlepsi, natomiast w zajęciach wyrównawczych wezmą udział uczniowie osiągający słabsze wyniki.

     W maju planowane jest spotkanie  z rodzicami, na którym zapoznamy szczegółowo z zasadami udziału w projekcie oraz rozpoczniemy etap formalnej rekrutacji.

     Serdecznie zapraszamy rodziców do zainteresowania się projektem, gdyż to rodzice muszą wyrazić zgodę na udział dzieci w projekcie edukacyjnym, a przede wszystkim zachęcić uczniów do wzięcia w nim udziału.

 Koordynator projektu

logo_KAPITAL_LUDZKI o-efs

 

Gmin Słońsk
Platforma edukacyjna
Zespół Szkół w Słońsku