Kontakt

Koordynator projektu Beata Sroka 95 757 22 71 w. 13

Asystent koordynatora Agnieszka Pinczyńska

Gmin Słońsk
Platforma edukacyjna
Zespół Szkół w Słońsku