Edukacja z przyszłością w Zespole Szkół

     Miło nam poinformować, że już lada dzień zostanie podpisana umowa o dofinansowanie kolejnego projektu realizowanego w Zespole Szkół w Słońsku pt. „Edukacja z przyszłością” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Czytaj całość

Gmin Słońsk
Platforma edukacyjna
Zespół Szkół w Słońsku